Komiksy - autorski i artystycznyKomiksy, plakaty, grafiki - www.PanBogaczyk.pl

KOMIKS JAKO REBUS - CZ.1

Rebus wydaje się tą formą zapisu, operującego zarówno odwzorowaniem przedmiotów skrótu rysunkowego (ręka, stół, drzewo itp. przedstawionych schematycznie), jak i słowami jak i fragmentami słów, którą odczytujemy łącznie, przesuwając sie od lewej i prawej, od znaku do znaku, aby na końcu odczytywać łączny sens, wyłaniający sie z kompozycji znaków należących do dwóch oddzielnych porządków - ikonicznego i lingwistycznego. Oczywiście przedstawienie komiksu jako rebusu czy tez jego szczególnej formy byłoby uproszczeniem. Komiks (...) operuje niekiedy bogatym wzorem zindywidualizowanych, pozbawionych więc owej rebusowej symboliczności i jest (...) próbą opisowego, a więc nie jedynie symbolicznego traktowania zjawisk. Jednakże analogia z rebusem pozwala na rozwikłanie przynajmniej trzech wątpliwych punktów.

Po pierwsze, pokazuje innej - obok samego komiksu - formy komunikowania treści, w której wzajemna relacja porządku ikonicznego i lingwistycznego nie ma charakteru wzajemnego uzupełniania (przy czym zazwyczaj jeden z tych składników podporządkowany jest drugiemu) lecz ujawnia ich związek organiczny, z faktycznym zatarciem różnic, jakie dzielą oba te porządki. W rebusie, podobnie jak w komiksie, litera może przybrać charakter nie tylko konwencjonalnego znaku fonicznego, ale stać sie znakiem graficznym, którego kształt czy sposób napisania (narysowania) przynosi dodatkowe treści.

Krzysztof Teodor Teplitz
Sztuka komiksu

część druga na końcu podstrony PLAKAT »