Komiksy, plakaty, grafikiKomiksy, plakaty, grafiki - www.PanBogaczyk.pl

Komiksy, plakaty, grafika

W POSZUKIWANIU DEFINICJI KOMIKSU

Komiks to szczególna forma graficznego powiązania rysunku i tekstu literackiego (jedność ikono-lingwistyczna ) służąca rozwijaniu narracji lub obrazowaniu znaczeń, którego czytelność jest możliwa w ramach tego powiązania bez dodatkowych źródeł informacji; komiks występuje przeważnie pod postacią serii obrazków, powiązanych ciągłością czasową, przedstawiających działania powtarzających się postaci; komiksy rysowane są ręcznie, przez jednego lub kilku autorów, na papierze, a ich powielanie związane jest z technikami drukarskimi właściwymi prasie lub wydawnictwom ilustrowanym.

Krzysztof Teodor Teplitz
Sztuka komiksu

Komiks to nie słowo ani obraz, lecz szczególna zależność obu tych elementów. Osobliwość tego związku sprawia, iż rysunek komiksowy staje się nie "ilustracją" lecz raczej symbolem, którego znaczenie daje się rozszyfrować jedynie na gruncie analizy obrazu i słowa jednocześnie

Wolfgang Faust

PANBOGACZYK (MrBogaczyk) © Kopiowanie oraz wykorzystywanie jakichkolwiek elementów graficznych czy tekstowych, bez zgody PANBOGACZYK, zabronione.